UČNI NAČRT NARAVOSLOVJE

spletni učbenik: http://botanika.biologija.org/spoznavamonaravo/SpoznavamoNaravo6_111012.pdf
spletni I- učbenik za naravoslovje 6 Zavod za šolstvo
spletni I-učbenik za naravoslovje 7 Zavod za šolstvo 
EKO KVIZ
prijava na spletni strani – http://eko.telekom.si/si/ekokviz/uporabnik/register/
EKO KOTIČEK 

CELICA
MIKROSKOPIRANJE ppt – B.Barbo

SNOVI
Delo z e-gradivom E-kemija:   http://www.osbos.si/e-kemija/
ČISTE SNOVI, ZMESI – METODE LOČEVANJA  ppt –  B. Barbo
ČISTE SNOVI, ZMESI – VAJE
KEMIJSKI PRIPOMOČKI  ppt –  B. Barbo
LABORATORIJSKI PRIBOR – delovni list
SPREMEMBE SNOVI – NALOGE NA SPLETU

KEMIJSKE REAKCIJE – fotografije eksperimentov:
– Eksotermna reakcija
– Endotermna reakcija
– Spreminjanje barve
– Nastajanje oborine
– Pri kemijski reakciji nastanejo mehurčki
Nevarne snovi – Leina predstavitev (stare oznake nevarnih snovi)

RASTLINSKI ORGANI 
Steblo –  ppt –  B. Barbo
Rastlinski organi  –  ppt –  B. Barbo
Naloge – vrste korenin   ppt –  B. Barbo

NALOGE IN VRSTE KORENINE:
e – gradivo: http://www.educa.fmf.uni-lj.si/izodel/sola/2002/di/zorman/SN/1_skupna.htm
Zelenjava – Majeva predstavitev
Začimbe – Gregorjeva predstavitev

RAST IN RAZVOJ RASTLIN
Vzklitje pšenice – Aljaževa predstavitev
Iz semena zraste nova rastlina – Majina predstavitev
OPRAŠEVANJE The beauty of pollination (Lepota opraševanja) – film

KAMNINE, PRST
Kamnine in minerali – Anina predstavitev
Naravoslovje poizkus – Tinina predstavitev – nastanek sedimentnih kamnin
Kompostišče – Larina predstavitev
Dragi in okrasni kamni – predstavitev Vita

ŽIVLJENJSKI PROSTORI, organizmi
GOZD – kviz
KROŽENJE SNOVI V GOZDU – potek ure
BAKTERIJE, GLIVE – NALOGE IZ SPLETA
Zveri – Anamarijina predstavitev
Paramecij – Aleksandrina predstavitev
Morske živali – pregled B.Barbo

ENERGIJA
MLADI V SVETU ENERGIJE
Infodrom: Od kod prihaja elektrika?
Obnovljivi viri – 1. del
Obnovljivi viri – 2. del
Hidroelektrarna Fala – 1. del
Hidroelektrarna Fala – 2. del

PREDSTAVITVE UČENCEV:
ENERGIJA PLIMOVANJA – EVA
HIDROELEKTRARNA – LUKA
TERMOELEKTRARNA – NACE
SONČNE CELICE – ANAMARIJA
VETRNA ELEKTRARNA – MARKO

SVETLOBA
LOM SVETLOBE – http://www.tzs.si/naravoslovje/23-model-loma-svetlobe
VALOVANJE- ZNAČILNOSTI naloge na spletu

OSTALE VSEBINE:
CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA – Ločna – predstavitev naravoslovnega dne
ZVOK- naloge na spletuhttp://www.thatquiz.org/sl/practicetest?1x4ln72x8amt
http://www.tzs.si/naravoslovje-in-tehnika/18-interaktivna-animacija-delovanja-ogrevanja-v-hisi
Sonce – Aljaževa predstavitev
Ozon – razlaga
Posnetek ki prikazuje pomembnost ozona na našem planetu:  http://www.youtube.com/watch?v=cuhOxSIN6Yo

PESMI
Fotosinteza
Prehranjevalna veriga

DOLOČEVALNI KLJUČI:

Ključ za določanje vrtnih ptic 
Ključ za določanje lesnatih rastlin Slovenije 

SPLETNE STRANI S FOTOGRAFIJAMI:

BIODIDAC:spletna stran z risanimi slikami iz področja biologije (Organismal Biology-biologija organizmov, Human biology-biologija človeka, Histology-histologija)
SCIENCE PHOTO LIBRARY: fotografije iz različnih področij (Healthcare-zdravje, Animals-živali, Flowers-rastline, Science& Technology-znanost in tehnologija, Space-vesolje, Environment-okolje, History-zgodovina)
ZAPLANA.NET

ČLANKI, STROKOVNO GRADIVO, PUBLIKACIJE:
NARAVOSLOVNA SOLNICA (Modrijan)
nekaj člankov iz revije
BISTRENJE Z NARAVOSLOVJEM (PeF LJ)
ZELENI ŠKRAT (BF LJ)
Napoved naslednjih sončnih in luninih mrkov

Leto 2011 je bilo zaznamovano z gozdovi, katerim posvečamo vse manj pozornosti in se skoraj več ne zavedamo, da nam prav ta omogoča dihanje in posledično naš obstoj. Povezava prikazuje razmišljanje g. Janeza Medveška o tej temi.

Related Images:

(Skupno 3.809 obiskov, današnjih obiskov 1)