V petek, 5. 4. 2019, je bila v KC Janeza Trdine slavnostna akademija, na kateri je Danica Rangus, učiteljica slovenščine in ruščine na naši šoli, prejela nagrado Mestne občine Novo mesto 2018 za uspehe na vzgojno-izobraževalnem področju. Ga. Rangusova učencem že 40 let posreduje svoje znanje. V obrazložitvi pa je bilo povedano:

»Je mentorica bralne značke, tekmovanja za Cankarjevo priznanje, šolskega glasila ter Kulturnega živžava. Bila je članica državnih komisij za tekmovanja, natečaje in projekte. Je soavtorica delovnega zvezka za osnovne šole Stopinjice v svet književnosti. Posebna pedagoška dejavnost je njeno 22-letno delovanje v projektu Jezikovne  počitnice za mlade koroške Slovence. Na njeno pobudo se je Osnovna šola Center pridružila projektu Rastoča knjiga. Trikrat je bila soorganizatorka strokovne ekskurzije mladih iz Slovenije v Moskvo, marca 2018 pa spremljevalka skupine učencev in dijakov iz Novega mesta na šolanju pri kozmonavtih v Moskvi in Zvezdnem mestu. V Osnovni šoli Center vodi krožek ruščine, za učence je uvedla rusko bralno značko. Aktivno sodeluje z Oddelkom rusistike na Filozofski fakulteti, z Ruskim centrom znanosti in kulture, Ruskim mirom ter Veleposlaništvom Ruske federacije v Ljubljani.«

Čestitamo!

(Skupno 280 obiskov, današnjih obiskov 1)