Obveščamo vse učence in starše, da bo zbiralna akcija papirja letošnjo pomlad ponovno potekala v treh delih, in sicer:

  1. aprila za učence od 1. do 3. razreda,
  2. aprila za učence od 4. do 6. razreda in
  3. aprila za učence od 7. do 9. razreda.

Papir bo možno oddati od 6.30 do 9.00 na parkirišču za tovarno Labod.

Še vedno velja, da si bosta zmagovalna razreda z vsake stopnje ob koncu obeh zbiralnih akcij v mesecu juniju ogledala filmsko predstavo po lastnem izboru in v dogovoru z razrednikom.

Del denarja od zbranega papirja bomo porabili za novo pridobitev na šoli za učence. Del denarja bomo namenili šolskemu skladu, preostanek pa bo namenjen posameznim oddelkom glede na količino zbranega papirja.

POMEMBNO!

Podjetje, kateremu oddajamo papir, vse zbiratelje opozarja, da ne zbirajo kartona in kartonske embalaže (rolice za wc papir, škatle od jajc, zdravil, hrane). Prosijo tudi, da so razni zvezki in učbeniki brez plastičnih ovitkov, in da je papir, ki ga pripeljete, spet z vrvicami ali v kartonskih škatlah.

Z zbiranjem odpadnega papirja prispevamo k ekološki naravnanosti ter uresničevanju okoljskih ciljev šole.

Tim eko in zdrave šole