Predstavljamo vam datume tekmovanj, strošek prijavnine, v oklepaju pa je napisan mentor, ki je odgovoren za določeno tekmovanje na naši šoli.

Za Zoisovo štipendijo  se po veljavnem pravilniku upoštevajo dosežki na državnih tekmovanjih (srebrno in zlato) in tudi povprečje vseh številčno zaključenih ocen pri vseh predmetih v zaključnem razredu.

Glede tekmovanj se lahko obrnete na mentorja ali na zinka.muhic@guest.arnes.si.

Za nekatera tekmovanja so naloge s tekmovanj za prejšnja leta prosto dostopne.

Če kliknete na področje npr. “Bober” si boste lahko ogledali njihovo spletno stran, razpis tekmovanja, pravilnik, ponekod naloge.

Na strežniku DMFA lahko preverite dosežke na tekmovanju iz slovenščine, angleščine, nemščine, matematike, razvedrilne matematike, fizike, astronomije, zgodovine, geografije, vesele šole. Shranite uporabniško ime in geslo, ki ga za vsako tekmovanje posebej prejmete pri mentorju.

Strošek prijavnine, ki jo mora šola v celoti nakazati organizatorju, boste starši poravnali s položnico.

KOLEDAR TEKMOVANJ


LOGIKA  prijavnina 1,83 €, naloge in rešitve s prejšnjih let najdemo na spletni strani ZOTKS (Zinka Muhič)

– šolsko (četrtek, 27. september 2018, 6. do 9. r.)

– državno (sobota, 20. oktober 2018 za 7., 8. in 9. r.)

Zbirko lingvističnih nalog, ki so primerne tudi za začetnike,  najdemo na spletni strani Gabrijele Hladnik.


RAZVEDRILNA MATEMATIKA – prijavnina 1,5 € na učenca na šolskem tekmovanju (Bernarda Tomažič)

– šolsko (četrtek, 3. dec. 2018, 4. do 9. r.)

– državno (sobota, 26. januar 2019, 6. do 9. r.)

Izberemo lahko e-gradiva (revija v elektronski obliki – veliko nalog), naloge z drž. tekm. od 2000 do 2009, 2013, posebej priporočam Logika in Poliedrska delavnica (potrebujemo Javo in posodobitve…).


Tekmovanje v znanju O SLADKORNI BOLEZNI, izberi “Šolska tekmovanja”, prijavnina 40 € za šolo, glej navodila na spletu (Mira Košiček)

– šolsko (petek, 12. oktober 2018)

– državno (sobota, 17. november 2018)


ANGLEŠČINA za 8. r., prijavnina 30 € za šolo (Andreja Marolt)

– šolsko (ponedeljek, 15. oktober 2018)

– državno (ponedeljek, 19. november 2018)


BIOLOGIJA, izberi “Tekmovanje” in šolsko leto, prijavnina 2,44 €, glej navodila na spletni strani (Bernarda Barbo)

– šolsko (sreda, 17. oktober 2018, 8. in 9. r.), 45 minut

– državno (petek, 30. november 2018)


MATEMČEKprijavnina 2 € na učenca na šolskem tekmovanju, glej vaje in tekmovalne pole s prejšnjih let na spletni strani Matheme (1., 2. r. – D. Povše, 3. r. – M. Šetina, 4.,  5. r. – A. Zupančič, 6, 7. r. – B. Tomažič, 8., 9. r. – Z. Muhič, Mali Slatnik – Suzana Žura)

– šolsko (petek, 9. november 2018, 1. do 9. r.)

– državno (sobota, 24. november 2018, 1. do 9. r.)


BOBER – tekmovanje iz znanja računalništva in informacijske pismenosti, prijavnine ni (Srečko Skube)

– šolsko (6. do 9. r., 12. 11. do 16. 11. 2018)

– državno od 6. do 9. r. (sobota, 12. 1. 2019 v Mariboru), za vsak razred posebej 

Tekmovanje je sestavljeno iz 15 nalog, ki jih morajo tekmovalci rešiti v 40 minutah (v šoli na računalniku). Naloge iz preteklih let so dostopne na spletni strani  http://tekmovanja.acm.si/bober (vpišemo v brskalnik zgoraj).


LEFO -v treh krogih, nato finale, meddržavno… (Karmen Novak)

– 1. krog: 1. 10. – 12. 10. 2018, 2. krog: 5. 11. – 16. 11., 3. krog: 3. 12. – 16. 12., finale: 19. 1. 2018 na OŠ Litija

___________________________________________________________________________________________________________________________________

ANGLEŠČINA, 9. r., glej spletno stran, Zavodu Republike Slovenije za šolstvo je potrebno plačati stroške za tiskanje priznanj (Jernej Lapanje)

– šolsko (sreda, 14. november 2018),

področno (četrtek, 17. 1. 2019)

– državno (sreda, 20. marec 2019)


NEMŠČINA,  9. r., glej spletno stran, Zavodu Republike Slovenije za šolstvo je potrebno plačati stroške za tiskanje priznanj (Helena Forte)

– šolsko (četrtek, 22. november 2018, 9. r.)

– državno (torek, 12. marec 2019)


SLOVENŠČINA (1. – 9. r.), glej navodila na spletni strani, Zavodu Republike Slovenije za šolstvo je potrebno plačati stroške za tiskanje priznanj (Helena Forte)

– šolsko (torek, 11. december 2018, 4. – 9. r.; petek, 12. 4. 2019, 1. – 3. r. – Mehurčki)

– področno (sreda, 23. januar 2019, 8.  in 9. r.)

– državno (sobota, 9. marec 2019, 8. in 9. r.)


ZGODOVINA (8. , 9. r.), glej spletno stran, stoške tiskanja priznanj plačamo Zavodu za šolstvo (Anton Andrejčič) 

– šolsko (torek, 4. december 2018, 8., 9. r.)

območno (četrtek, 5. februar 2019)

– državno (sobota, 16. marec 2019)


ASTRONOMIJA (7., 8., 9. r.), glej razpis, prijavnina 1,5 € na učenca, naloge pri mentorici  (Anja Gašperšič)

– šolsko (četrtek, 6. december 2018, 7., 8., 9. r.)

– državno (sobota, 12. januar 2019)


KEMIJA (8., 9. r.), prijavnina 2,44 € na učenca, precej tekmovalnih pol z rešitvami najdete na spletni strani ZOTKS – v zavihku Arhiv (Mira Košiček)

– šolsko (ponedeljek, 21. januar 2019, 8., 9. r.)

– državno (sobota, 30. marec 2019)


GEOGRAFIJA, Zavodu Republike Slovenije za šolstvo je potrebno plačati stroške za tiskanje priznanj (Alja Pincolič)

– šolsko (torek, 15. januar 2019)

območno (sreda, 6. marec 2019)

– državno (petek, 12. april 2019)


KRESNIČKA, tekmovanje iz naravoslovja na šolski ravni do 7. r. (6. 2. 2018), prijavnina 1,5 evra na učenca (Mateja Jaklitsch)


FIZIKA (8., 9. r.), prijavnina 1,5 € na učenca, naloge pri mentorju (Meta Hrast)

– šolsko (sreda, 6. februar 2019, 8., 9. r.)

– področno (petek, 15. marec 2019)

– državno (sobota, 6. april 2019)


MATEMATIKA, prijavnina 1,5 € na učenca, naloge pri mentorjih

– šolsko (četrtek, 21. marec 2019, 1. – 9. r.)

– državno (sobota, 13. april 2019, 5. – 9. r.)


LOGIČNA POŠAST (1. – 9. r.), prijavnina 2 € na učenca, na spletni strani Matheme najdemo veliko nalog za vajo in tudi vse naloge s preteklih tekmovanj (1., 2. r. – D. Povše, 4., 5. r. – A. Zupančič, 6., 7. r. – B. Tomažič, 8., 9. r. – Z. Muhič, Mali Slatnik – Suzana Žura)

– šolsko (petek, 10. maj 2019, 1. – 9. r.)

– državno (sobota, 25. maj 2019, 1. – 9. r.)


VESELA ŠOLA4. do 9. r., ločeno po razredih; več podatkov najdemo na spletni strani ter v prilogi Vesela šola v Pilu (4. in 5. r. – Manca Pezelj Berger, 6. – 9. r. – Jernej Lapanje, Mali Slatnik- Urška Zajc)

– šolsko ( 13. 3. 2019, 4. – 9. r.)

– državno ( 10. april 2019, 4. – 9. r.)

 

 

(Skupno 282 obiskov, današnjih obiskov 1)