Osnovna šola Center
Seidlova cesta 7
8000 Novo mesto
Tel.: 07/371 9000
041/300 280
o-center.nm@guest.arnes.si
TRR: 01285-6030673222
DŠ: SI38521610
Matična številka: 5086825000
Ravnateljica:
Marta Pavlin
Tel.: 07/371 90 12
marta.pavlin@os-center.si
Pomočnica ravnateljice:
Mateja Rems
Tel.: 07/371 90 13
mateja.rems@os-center.si
Poslovna sekretarka:
Vilma Eržen
Tel.: 07/371 90 11
vilma.erzen@os-center.si
Računovodkinja:
Danica Žabkar
Tel.: 07/371 90 27
danica.zabkar@guest.arnes.si
Blagajničarka:
Brigita Saje
Tel.: 07/371 90 14
brigita.saje@os-center.si